a3erca®

a3erca® – ditt verktyg för orsaksanalys

Här finns information om modellen som nyttjar styrkorna i flera kända tekniker – tillsammans:

 • 8D-teknikens struktur.
 • 5M/7M-teknikens familjeindelning av era egna förutsättningar.
 • 5W(5varför)-konceptets analys för grundorsaker, alltid med minst två inriktningar.
 • PDCA/PDSA-metodikens livscykel för en aktivitet.
 • Ständig koppling till er FMEA/riskanalys av feltypen.
 • Hela modellen paketerad i ett hanterbart A3-format.
 • Metodiken baseras på erfarenhet utifrån ca 1.000 avvikelser.

om a3erca®

 • a3erca® är sedan 2018 ett registrerat varumärke.
 • a3erca® namnet står för: a3-formatet samt error-root-cause-analysis.
 • a3erca® är en strukturerad modell för att genomföra en orsaksanalys och administrera en kund- eller internreklamation, i enlighet med de kända principerna 8D, 7M/5, Fiskbensdiagram, 5-varför, A3, PDCA/PDSA och med koppling till P-FMEA och Riskanalys.
 • a3erca® riktar sig till att i första halvan användas av exempelvis operatör, samordnare och produktionsledare, därefter i andra halvan av exempelvis produktionstekniker, kvalitetstekniker och kvalitetschef.
 • a3erca® kan fungera som fristående komplement eller integreras med ert befintligt affärssystem/intranät.Modellen anpassas enkelt tillsammans att passa er verksamhet.
Därefter äger ni själva rätten till ert eget verktyg.

Vi kommer givetvis gärna till er och berättar mer om hur den fungerar och kan förbättra er verksamhet – från dag 1.

kort webbpresentation