Klimatberäkningsportalen®

Under april 2024 släpper vi äntligen vår tjänst som webbaserad funktion: Klimatberäkningsportalen®.

Genom en årslicens får er verksamhet tillgång till ett inrapporteringsverktyg som inkluderar över 300 förval av olika påverkansfaktorer inom scope 1, 2 och 3.
Ni väljer och anger er mätdata utifrån vår första väsentlighetsanalys och introduktion, och därefter erhåller ni dels en beräkningsrapport med resultat och förbättringsförslag till er ledningsgrupp samt egen analysfil för att fortsätta analysera er egen data på egen hand.


Klimatberäkningsportalen inkluderar:
– Beräkningsfil med över 300 förval
– En Beräkningsrapport, för egna analyser och simuleringar.
– Diagram kan exporteras ut när helst ni önskar.
– Ni får även fri tillgång til ett simuleringsår, där ni kan utvärdera era beslut innan ni fattar dem.
– Nästkommande år står enkelt serverat till att kunna justera kvantiteter.
– Vägledningar samt Support över året.

– Möjlighet finns till en tredjepartsgranskad rapport
– Tillägg vid behov av företagsunika emissionsfaktorer Ecoinvent