hållbarhet

I enlighet med CSRD och ESRS har vi utvecklat vårt verktyg för att genomföra en klimatberäkning, vilket har använts till bolag från enskild firma till multinationellt bolag.

Metoden inkluderar dels en beräkningsfil dels en rapportfil, vilka båda kan helt/delvis övertas av verksamheten år två.


Generell information om hållbarhetsredovisning

All typ av större företagande har ett legalt krav (Årsredovisningslagen, kapitel 6) att årligen redovisa sin hållbarhet.

En av de internationella metoder som etablerats för hållbar redovisning heter GRI. Den har förutom ett fast ramverk även tre grundläggande områden ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande, där företaget själv kan motivera och välja vilka delar man vill förstärka inom egna organisationen.

Från 2023 har EU beslutat om att inkludera hållbarhetsinformation i ekonomiska årsrapporter, kallat ESRS. REglerna kommer gälla för största bolagen för bokslutsåret 2024 och de minsta bokslutsåret 2028.

Egna hållbarhetsberättelser

utvecklamera EDJ AB omfattas inte av krav på hållbarhetsredovisning men har ändå valt att använda GRI-standarden som plattform för att rapporten.
Alla rapporter finns för offentlig revidering, som publika rapporter på internationella portalen för godkända hållbarhetsrapporter:
https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports

Vid kommentar eller annan återkoppling som berör rapporternas innehåll, finns följande epost att använda:
gri(a)utvecklamera.se

Publicerade rapporter:

hållbarhetsredovisning utvecklamera 2021-22