visselpipa

Vi har glädjen att i samarbete med whistlelink kunna ge alla våra intressenter en helt anonym funktion för visselblåsning för vår verksamhet.

Använd länken till att läsa mer eller initiera ett ärende för visselblåsning riktad till oss och vår verksamhet.
Oavsett vilken typ av intressent ni är, ger ni oss möjlighet att bli bättre.

https://utvecklamera.whistlelink.com/