om oss

utvecklamera drivs av att skapa hållbar verksamhetsutveckling hos sina kunder.
Vårt agerande ska alltid präglas av att ständigt uppfylla och helst överträffa kundens förväntan samt att ständigt förebygga och förbättra vår klimat- och sociala påverkan.

affärsidé

Bedriva hållbar verksamhetsutveckling, för tjänste- och tillverkningsorganisationer.

visioner

 • Utveckla andra verksamheter genom förbättringar inom kvalitet, miljö och människa.
 • Stödja global hållbarhet genom att uppdrags-sponsra organisationer.
 • Stärka global hållbarhet genom att investera i hållbara verksamheter.

hållbarhet

 

verksamhet

Tillhandahålla konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling:

 • införa ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller liknande.
 • revidera ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, Socialt ansvarstagande eller  Miljödiplomering av verksamhet eller event, exempelvis ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO26000 eller Miljödiplomering.
 • genomföra klimatberäkning enligt ISO14064 och GHG Protocol.
 • utbildning av ledningsgrupp eller medarbetare, för ökad kunskap och förståelse inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
 • avvikelse/orsaksanalysera genom a3erca®-metoden.
  Effektivt sätt att finna rotorsaker för rätt åtgärder.
 • genomföra hållbarhetsanalys.
 • införa prognosverktyg för kvalitet.
 • skapa självstudie-koncept med självlärande metodik.
 • kommunicera effektivt genom SBAR-metodik.

erfarenheter

 • Sedan 2018 godkänd Ackrediterad extern revisor samt sedan 2021 Godkänd Revisionsledare, av det certifieringsorgan med flest antal utgivningar av certifikat i Sverige.
 • Genomför årligen ca 80 externa revisioner.
 • Ackrediterad för ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO26000, FR2000 samt SS 872500.
 • Godkänd inom drygt 30 olika s.k. NACE-koder.

vår bakgrund

 • Grunden finns inom både teknisk och ekonomisk universitetsstudier.
 • Mångårig erfarenhet av projektledning med fokus på IT-strukturer och Utbildning.
 • Fordonsindustri inom formgjutning, plast och metalltillverkning i över 10 år.
 • Kvalitets- och miljöchefsroll inom fordonsindustri under 5 år.
 • Ledare för Lean-utveckling inom sjukvård i flera år.
 • Träindustrier som även involverar ytbehandling,
 • Ledningsgruppsarbete i ca 10 år.
 • Förbättrings- och avvikelseutveckling i ca 10 år.
 • Stolt medlem i Lean Forum, sedan 2007.