Första nya kunder med konvertering av tidigare klimatberäkningar.

Ännu ett nytt steg för Klimatberäkningsportalen har kunnat ske under veckan.

Efter senaste nätverkspresentationen önskar även en handfull verksamheter att konvertera sina tidigare klimatberäkningar till Klimatberäkningsportalen® och därmed skapa förutsättningar att själva kunna skapa årliga beräkningar och ta fram tydliga beslutsunderlag om sina förbättringar.

Vi kan med vår pipeline-funktion läsa in ett eller flera års tidigare beräkningar och med en ”kaffe och bulle” kopiera och servera ett nytt år redo att enkelt kompletteras med ny mätdata.

Välkommen till Klimatberäkningsportalen!

Ena goer dá, änna

Vissa dagar är lite extra goa – som när ett brev kommer från Patent och Registreringsverket.

Idag har vi fått godkänt med varumärket för Klimatberäkningsportalen® !!

Även den nya webb-applikationen står redo till nästa vecka när vi går över till maj månad, där även du som kund kan genomföra en egen klimatberäkning för verksamheten mha de drygt 300 förval av emissionsfaktorer finns. Du kan även själv generera klimatberäkningsrapporter som inkluderar bl.a. diagram att kunna ta ledningsbeslut utifrån om era mest lågt hängande frukter!

Varmt välkommen till Klimatberäkningsportalen 😉

Nu har Klimatberäkningsportalen öppnat!

Klimatberäkningsportalen är ett enkelt digitalt verktyg för främst mindre och medelstora företag att hantera och analysera mätdata avseende CO2e-avtryck.

Där finns redan +300 förval att använda för att kunna registrera och enkelt beräkna verksamheten eller verksamheternas CO2e-påverkan. Givetvis ingår möjlighet att själva kunna analysera och simulera utifrån de föreslagna och möjliga beslut som ledningen kan ta.

Konsultstöd finns givetvis för att kunna dokumentera en rapport rapport som i enlighet med GHG Protocol, ISO14064 ger er den spårbarhet, jämförelse och transparens som förväntas.
Rapporten är ett självklart stöd i era kommande dialoger med kunder, leverantörer, investerare och givetvis även den information som kommer krävas av CSRD och ESRS E1.

Abonnemang hos Klimatberäkningsportalen ger tillgång till:

  • beräkningsfil med hundratals förval av emissionstyper
  • obegränsad mängd av antal val för egna bolag/processer/produktgrupper etc.
  • årligt uppdaterade emissionsfaktorer (främst under kvartal 3).
  • fri tillgång till egna analyser av beräkningsdata mha klickbara knappar i pivotdiagram.
  • dokumenterade vägledningar samt supportstöd vid frågor.

Abonnemang hos Klimatberäkningsportalen ger möjlighet till att:

  • komplettera nya valbara fördelningsfaktorer, organisationer, processer/produktgrupper etc. för nya beräkningsåret (startmöte)
  • komplettera med framtida behov av emissionsfaktorer (tillägg av konsultstöd enligt separat offert).
  • på egen hand samla in och dokumentera data i portalen (av kund och/eller tillägg av konsultstöd enligt separat offert)
  • på egen hand kunna analysera resultat.
  • komplettera med granskning och rapportskrivning (tillägg av konsultstöd enligt separat offert).

Kampanj att klimatberäkna för mindre företag

Är ni ett mindre företag (1-25 anställda) så finns nu ett erbjudande att genomföra en klimatberäkning med konsultstöd, för endast 39.000kr!
Kampanjen riktar sig till max 10st. mindre företag under kvartal 1 som under första halvåret genomför en klimatberäkning enligt GHG Protocol och ISO14064-1, vilken även linjerar med ESRS.

Klimatberäkningen ger er dels en skräddarsydd beräkningsfil (xls) och en beräkningsrapport (wrd), vilka ni fritt kan återanvända i flera år, helt eller delvis utan framtida konsultstöd. Rapporten inkluderar vägledande förbättringsförslag och beräkningen pivot-diagram för att simulera ändringar.

Beräkningsverktyget kan även fördela ner på delprocesser/produktgrupper för att ge CO2e på produktgruppsnivå.

Välkommen att klimatberäkna !
(ord. offert ca 50-75.000kr)

Klimatberäkna – för att veta…

Vilka beslut vill eller behöver ni ta i er verksamhet för att minska er klimatpåverkan med 55% till 2030?
Med stöd utifrån en väsentlighetsanalys av GHG-protokollets olika scope, tillsammans med den data som ni har tillgänglig, kan vi skapa ett tydligt beslutsunderlag för er verksamhet!

Vårt verktyget är så enkelt uppbyggt, att ni själva kan till stor del eller helt hantera kommande årens beräkningar – i huvudsak utan konsultstöd.
Resultaten vägleder er både kring varför och hur ni kan minska er påverkan samt vilken information ni kan lämna vidare till era kunder för sina beräkningar per produkt eller produktgrupp!
I vårt projektarbete ingår både en beräkningsfil samt en beräkningsrapport, för att uppfylla de principer som GHG Protocol bygger på.

Hjärtligt välkomna att kontakta oss om ni är nyfikna!