De fem stora – vecka

Då är veckan i full gång, och måndagen är redan bakom ! Veckan är fylld med:

  • Hälsa-Miljöarbete hos ett tillverkningsföretag.
  • uppstart med en ny design- och inredningskund inför sin Miljödiplomering.
  • en sista förberedelse med en fordonskund inför sin ISO9001+ISO14001 certifiering.
  • en extern revisionsdag hos en plasttillverkare med ISO9001+ISO14001
  • en arbetsdag med ett energiteknikföretag med att skapa sitt verksamhetssystem med ISO9001+ISO14001+ISO45001