2020 – året med stor tacksamhet.

2020 har varit en berg- och dalbana på flera sätt.

En summering av året ger stor tacksamhet till alla kunders engagemang och glädje under våra arbetsmöten och att läsa årets kundåterkopplingar värmer i dagens fina julkyla.

Ni har också bidragit till att vi har under året finansiera uppstart och drift av ytterligare två enskilda byars företagsnätverk under två hela år, genom organisationen ”Hand in Hand”.

Under året har det blivit drygt 50-talet revisioner av olika ISO-system, FR2000 och Miljödiplomering, samt drygt en handfull kunder som blivit certifierade inom såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö. Dessutom med ytterligare en handfull kunder som efter årsskiftet kommer kunna certifiera sig för första gången.

Stort tack för allt under vårt märkliga 2020 och välkomna in till ett mer gemensamt 2021.

vår sponsorand = årets vinnare av Änglamarkspriset

Stort grattis till Vågen Zero Waste Butik i Östersund som tilldelats årets Änglamarkspris. Vi på utvecklamera och utvecklamera Jemt är så stolta att vara en av dem som sponsrar detta fantastiska initiativ.

Änglamarkspriset delas varje år ut till ett företag, en organisation eller person som speglar hållbar utveckling och står för värdefulla insatser inom svensk miljö och ekologi. Änglamarkspriset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra personer som gör förtjänstfulla insatser för miljön.

Nedan kan ni läsa juryns fina motivering:

‘Med ett helhjärtat engagemang för att driva frågan om hållbar konsumtion visar vinnarna vägen framåt. Deras verksamhet är ett tydligt exempel hur man kan kombinera en affärsidé med ett viktigt samhällsengagemang. Vinnarna inspirerar med ett outtröttligt driv genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten, ställa höga krav på produkter och agera som en sambandscentral för lokala hållbarhetsinitiativ. Dessutom bidrar de till välgörenhetsorganisationer och visar på ett socialt ansvarstagande.

Vi på Coop är stolta över att tilldela Butik Vågen årets Änglamarkspris. De är ett tydligt exempel på det engagemang, kunskap och ansvarstagande som unga tar, och det vill vi uppmärksamma och stötta.’

Återigen stort grattis från oss på utvecklamera och utvecklamera Jemt!