Första nya kunder med konvertering av tidigare klimatberäkningar.

Ännu ett nytt steg för Klimatberäkningsportalen har kunnat ske under veckan.

Efter senaste nätverkspresentationen önskar även en handfull verksamheter att konvertera sina tidigare klimatberäkningar till Klimatberäkningsportalen® och därmed skapa förutsättningar att själva kunna skapa årliga beräkningar och ta fram tydliga beslutsunderlag om sina förbättringar.

Vi kan med vår pipeline-funktion läsa in ett eller flera års tidigare beräkningar och med en ”kaffe och bulle” kopiera och servera ett nytt år redo att enkelt kompletteras med ny mätdata.

Välkommen till Klimatberäkningsportalen!