300 revisionsdagar har passerats

Sedan hösten 2018 har antalet revisionsdagar hos kunder passerat 300-strecket lagom till årets sommarledighet.
Om det handlat om fågelskådning skulle det kvalificera till en hyggligt unik klubb ;-).
Istället kan jag fortsätta med äran att få ta del av och genom revisionsverktygen vidareutveckla olika verksamheter som granskas utifrån de olika standarderna Kvalitet (ISO9001), Miljö (ISO14001), Arbetsmiljö (ISO45001), Organisationers samhällsansvar (ISO26000) samt FR2000.

Hösten 2023 kommer inkludera en mix av ytterligare Revisionsuppdrag, fortsättning av ett Utbildningsuppdrag inom arbetsmiljö, miljö och energi, ett par Internrevisionsuppdrag, Klimatberäkning av ett par verksamheters CO2-påverkan samt även stöd till verksamheter i samband med besök från myndigheter ex. Arbetsmiljöverket och sist Externt styrelsearbete.

Gott att ha med sig en underbar ledighet av sommaren!