miljömedvetna afswedala även miljödiplomerad

Efter många år med resor runt om i världen har de sett en mörk baksida av textilindustrin – och bestämt sig! Idag driver de afswedala som från och med mars 2020 också är miljödiplomerad.

Stort grattis från oss på utvecklamera Jemt !!

(diplomet har fått sällskap av en begagnad ram från en lokal loppis)

revisorskit för våren 2020

Folkhälsomyndigheten och vår statschef ber oss att avgränsa oss när vi är sjuka, och undvika större samlingar än 500 personer.

Låt då vidare friska medborgare fortsätta utöva sina arbeten, idrotter etc. så landet kan fortsätta leva! tillsammans med god handhygien och allmän försiktighet.

#låtlandetleva

ena brand-vecka

temat för den gångna veckan är ju självklar – brandsäkerhet!

Den har inletts med tre dagars analyserande och uppföljning av brandskyddsarbete av en revision med ett försäkringsbolag för en större produktionsenhet. Därefter blev det en externrevision av ISO9001+ISO14001 hos ett östgötskt företag som arbetar med släckutrustning och brandsläckare. Till sist blev det en externrevision av en sotare i Närke.

Brandcirkeln är sluten för veckan med andra ord. Bilden visar ett sotarmästarbälte från Sverige, bakom Danmark och till vänster Tyskland.