Sveriges första hållbarhetsrapport för enmans-företag?

Som en del i att marknadsföra utvecklameras varumärke, har en första egen officiell hållbarhetsrapport tagits fram, i enlighet med både den internationella GRI-standarden och den svenska Årsredovisningslagen 6:10.
Den finns givetvis tillgänglig på vår hemsida, men numera även på internationella GRI’s databas av verifierade hållbarhetsrapporter.
Underbart, helt enkelt !!

Se gärna mer på följande länkar:
https://www.utvecklamera.se/hallbarhet/
https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports

Om ni har frågor eller återkopplingar är ni välkomna att kontakta oss på gri(a)utvecklamera.se