mix av möjligheter

Just nu är det stort fokus på ett större utbildningsuppdrag hos kund, där samtliga medarbetare i grupper om ca 30 personer under tre timmar drillas i ämnena Miljö, Arbetsmiljö och Energi.
Inspirerande att få inspirera!

De senaste veckorna har bestått av ett par större revisionsuppdrag hos region, nationell företagsgrupp samt ett internationellt företag.

Maj månad kommer även bestå av verifiera ett bolag utifrån ISO26000, ha föreläsning med titeln ”Att göra arbetsmiljö” hos CSR Småland samt planera för nya spännande uppdrag för hösten.