Första nya kunder med konvertering av tidigare klimatberäkningar.

Ännu ett nytt steg för Klimatberäkningsportalen har kunnat ske under veckan.

Efter senaste nätverkspresentationen önskar även en handfull verksamheter att konvertera sina tidigare klimatberäkningar till Klimatberäkningsportalen® och därmed skapa förutsättningar att själva kunna skapa årliga beräkningar och ta fram tydliga beslutsunderlag om sina förbättringar.

Vi kan med vår pipeline-funktion läsa in ett eller flera års tidigare beräkningar och med en ”kaffe och bulle” kopiera och servera ett nytt år redo att enkelt kompletteras med ny mätdata.

Välkommen till Klimatberäkningsportalen!

Kampanj att klimatberäkna för mindre företag

Är ni ett mindre företag (1-25 anställda) så finns nu ett erbjudande att genomföra en klimatberäkning med konsultstöd, för endast 39.000kr!
Kampanjen riktar sig till max 10st. mindre företag under kvartal 1 som under första halvåret genomför en klimatberäkning enligt GHG Protocol och ISO14064-1, vilken även linjerar med ESRS.

Klimatberäkningen ger er dels en skräddarsydd beräkningsfil (xls) och en beräkningsrapport (wrd), vilka ni fritt kan återanvända i flera år, helt eller delvis utan framtida konsultstöd. Rapporten inkluderar vägledande förbättringsförslag och beräkningen pivot-diagram för att simulera ändringar.

Beräkningsverktyget kan även fördela ner på delprocesser/produktgrupper för att ge CO2e på produktgruppsnivå.

Välkommen att klimatberäkna !
(ord. offert ca 50-75.000kr)

300 revisionsdagar har passerats

Sedan hösten 2018 har antalet revisionsdagar hos kunder passerat 300-strecket lagom till årets sommarledighet.
Om det handlat om fågelskådning skulle det kvalificera till en hyggligt unik klubb ;-).
Istället kan jag fortsätta med äran att få ta del av och genom revisionsverktygen vidareutveckla olika verksamheter som granskas utifrån de olika standarderna Kvalitet (ISO9001), Miljö (ISO14001), Arbetsmiljö (ISO45001), Organisationers samhällsansvar (ISO26000) samt FR2000.

Hösten 2023 kommer inkludera en mix av ytterligare Revisionsuppdrag, fortsättning av ett Utbildningsuppdrag inom arbetsmiljö, miljö och energi, ett par Internrevisionsuppdrag, Klimatberäkning av ett par verksamheters CO2-påverkan samt även stöd till verksamheter i samband med besök från myndigheter ex. Arbetsmiljöverket och sist Externt styrelsearbete.

Gott att ha med sig en underbar ledighet av sommaren!

underbart exempel på möjlighet!

Under hemresan från revisionsuppdrag i Vilhelmina kom följande meddelande upp – Grattis Du är först i kön – och jag kände mig glad hela vägen hem!
Ägaren kommer bli en utmärkt positivitetskonsult…

Veckan som varit har även inneburit lyckan om ytterligare en kund som blivit certifierad enligt kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO9001, ISO14001 och ISO45001). Stort grattis Contigo Solutions AB i Växjö!

Kommande vecka kommer bjuda på uppstart av klimatberäkning hos en mindre verksamhet samt fortsatt utbildning inom EHS hos en av landets ståltillverkare.

Därefter blir det semester som innehåller arbete med student som ska granska oss själva utifrån ISO26000, för att hitta nya förbättringar i egna verksamheten.

utsikt från en revisionsvecka

En vecka fylld med olika revisioner hos kunder runt om i Jämtland bjuder på följande utsikt från en av arbetsplatserna.

Nästa vecka är det uppdrag med klimatberäkningar via hemmakontoret istället som blir fokus.