underbara bokslutstider

inför bokslut kommande månadsskifte är det fullt fokus på att sammanställa hållbarhetsrapporten för 2021-2022. En nyhet som tillkommit efter inspiration från kunduppdrag är kartbild över de två olika uppdragstyperna Revidera och Konsultera.

Veckan som varit har innehållit internrevision hos kund i Dalarna, revisionsplanering för ett större sjukhus, Steg 1 revision för ISO14001 hos kund i Västergötland, support till städbolag i Göteborg samt egen kompetensutveckling inom styrelsearbete.

Nästa vecka innehåller både slutförande av hållbarhetsrapport hos kund och uppstart av klimatberäkningar hos annan kund i Småland samt revision av ISO i Värmland.