ännu en kund har blivit certifierad enligt ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO45001 (arbetsmiljö)…

Tillsammans med en intern projektgrupp har utvecklamera tillsammans med NEKTAB skapat ett verksamhetssystem som i veckan blivit godkänd och certifierad enligt de tre standarderna ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO45001 (arbetsmiljö).
Arbetet har skett i projektform under ca 9 månader med en arbetsdag var tredje vecka.

NEKTAB är konsultbolaget som levererar helhetslösningar inom elkraft med vision om att genom ledande expertis inom smarta elnätslösningar driva på utvecklingen av ett hållbart samhälle. NEKTAB finns på 15 platser i landet och har ca 70 medarbetare.

utvecklamera gratulerar hela NEKTAB till ett fantastiskt arbete! och fortsätter med våra andra kunders certifieringsarbeten.

ett rejält tillgängligt verksamhetssystem

Under helgen har skaparglädjen gått loss … och byggt en användarvänlig och mycket tillgänglig version av vårt verksamhetssystem.

Inom två (2) klick på mobiltelefonens startsida eller startsida på PC/surfplatta kommer vi åt:
* snabbregistrering av förbättringsförslag, avvikelse, tillbud eller olycka.
* samtliga formulär eller loggböcker för körjournal, utförda arbeten, statistik osv.
* alla våra kemikaliers säkerhetsdatablad.
* alla våra aktivitetslistor/handlingsplaner, per person eller område.
* alla våra checklistor vid riskbedömningar, nödlägen etc.

Inom tre (3) klick når vi också:
* samtliga rutiner, policys, checklistor etc inom varje enskild process.

Verkar det intressant ? så hör gärna av dig så berättar vi mer !