lyfta fram ordet ”moddra”

Veckans starkaste upplevelse i dessa covidtider är när jag i en verksamhet med starkt övervägande andel kvinnor hör ordet ”faddra”, dvs en erfaren medarbetare introducerar en ny medarbetare genom ett fadderskapsprogram.

Dröm om min förvåning om att det nästan(!) helt och hållet saknas ett motsvarande ord för ”faddra”, som exempelvis ”moddra”. På en handfull webbsidor kan man finna försök till att använda ordet, så därför tar jag chansen och kastar ut ordet i den digitala etern.

Finns fler som är intresserade att lyfta ordet ”moddra”, så kör vi 😉

…modderskapsprogram…vara en modder…???

förbättringsåret 2021

Under ca 100 externa ISO-revisioner under 2021 har ett 20-tal allvarliga avvikelser, nästan 200 mindre allvarliga avvikelser samt upp emot 500 förbättringsförslag givits till de granskade verksamheterna.

Själv då? Jo, det har blivit 7 interna avvikelser och 19 förbättringsförslag, vilka har hanterats utifrån modellen a3erca.

Kulturtriangeln för förbättringsarbete har alltså levt gott under 2021 med både en rättvänd fördelning och en god fördelningsfaktor!

Nyfiken på mer? hör av dig helt enkelt 😉