Nu har Klimatberäkningsportalen öppnat!

Klimatberäkningsportalen är ett enkelt digitalt verktyg för främst mindre och medelstora företag att hantera och analysera mätdata avseende CO2e-avtryck.

Där finns redan +300 förval att använda för att kunna registrera och enkelt beräkna verksamheten eller verksamheternas CO2e-påverkan. Givetvis ingår möjlighet att själva kunna analysera och simulera utifrån de föreslagna och möjliga beslut som ledningen kan ta.

Konsultstöd finns givetvis för att kunna dokumentera en rapport rapport som i enlighet med GHG Protocol, ISO14064 ger er den spårbarhet, jämförelse och transparens som förväntas.
Rapporten är ett självklart stöd i era kommande dialoger med kunder, leverantörer, investerare och givetvis även den information som kommer krävas av CSRD och ESRS E1.

Abonnemang hos Klimatberäkningsportalen ger tillgång till:

  • beräkningsfil med hundratals förval av emissionstyper
  • obegränsad mängd av antal val för egna bolag/processer/produktgrupper etc.
  • årligt uppdaterade emissionsfaktorer (främst under kvartal 3).
  • fri tillgång till egna analyser av beräkningsdata mha klickbara knappar i pivotdiagram.
  • dokumenterade vägledningar samt supportstöd vid frågor.

Abonnemang hos Klimatberäkningsportalen ger möjlighet till att:

  • komplettera nya valbara fördelningsfaktorer, organisationer, processer/produktgrupper etc. för nya beräkningsåret (startmöte)
  • komplettera med framtida behov av emissionsfaktorer (tillägg av konsultstöd enligt separat offert).
  • på egen hand samla in och dokumentera data i portalen (av kund och/eller tillägg av konsultstöd enligt separat offert)
  • på egen hand kunna analysera resultat.
  • komplettera med granskning och rapportskrivning (tillägg av konsultstöd enligt separat offert).