premiäruppdraget hos första kunden

Förutom premiärveckan är också premiäruppdraget hos första kunden utfört. Vi har inlett projektet att införa FR2000 hos MD Kylcontroll AB i Falköping och Smålandsstenar, med slutdatum till certifieringsrevision i slutet av februari 2019.