en vecka fylld med nätverkande

Veckan har inletts med att tillsammans med ett femtiotal ISO-revisorer under två dagar ha förkovrat oss inom det senaste avseende kvalitets- och miljösystemen.

Veckan har fortsatt med en första ”Lunchin” i Tidaholm, som öppnar nya dörrar för en fåmansföretagare. Det kommer bli fler sådana luncher !

Veckan avslutas med kommunens näringslivsenhet, och sedan ett videomöte med en potentiell samarbetspartner inom hållbarhet.

KUL!
Och nästa vecka kommer a3erca© att fyllas på…. se gärna mer på a3erca.se

premiäruppdraget hos första kunden

Förutom premiärveckan är också premiäruppdraget hos första kunden utfört. Vi har inlett projektet att införa FR2000 hos MD Kylcontroll AB i Falköping och Smålandsstenar, med slutdatum till certifieringsrevision i slutet av februari 2019.