skapa modell för hållbar ekonomi

Denna veckan har jag förkovrat mig inom ett delområde jag vill utveckla mer inom verksamheten – kunna presentera en lösning för kunder om hur man tydligare kan skapa hållbarhetsposter i en resultat- och balansräkning, utefter en fungerande modell.

Blir jag själv inspirerad: JA!
Finns det ett värde för framtida kunder: JA !!