konsultdagar blir nu till nya företag…


De första 90 konsultdagarna hos ”utvecklamera” ger nu första donationen till 10 nya företag!
För varje konsultdag hos våra kunder, går alltid 100kr/konsultdag till sponsring av nya företag, vilket i detta fallet sker genom organisationen ”Hand in Hand”s fantastiska arbete.
I veckan passerade vi 90 konsultdagar sedan starten i vintras.

Nu börjar arbetet med att få ihop till nästa sponsringspost ;-).
Nästa vecka innehåller förutom förberedande internrevisioner hos kund inför certifiering av ISO9001 och ISO14001, även ett första Ledningens genomgång inför en annan kunds certifiering av ISO9001 och ISO14001. Med en tredje kund fortsätter vi med kvalitetsutveckling inom fordonsindustri mha a3erca®.
Hos den fjärde kunden blir det skyddsronds- och tillbudsarbete.