Kampanj att klimatberäkna för mindre företag

Är ni ett mindre företag (1-25 anställda) så finns nu ett erbjudande att genomföra en klimatberäkning med konsultstöd, för endast 39.000kr!
Kampanjen riktar sig till max 10st. mindre företag under kvartal 1 som under första halvåret genomför en klimatberäkning enligt GHG Protocol och ISO14064-1, vilken även linjerar med ESRS.

Klimatberäkningen ger er dels en skräddarsydd beräkningsfil (xls) och en beräkningsrapport (wrd), vilka ni fritt kan återanvända i flera år, helt eller delvis utan framtida konsultstöd. Rapporten inkluderar vägledande förbättringsförslag och beräkningen pivot-diagram för att simulera ändringar.

Beräkningsverktyget kan även fördela ner på delprocesser/produktgrupper för att ge CO2e på produktgruppsnivå.

Välkommen att klimatberäkna !
(ord. offert ca 50-75.000kr)