miljömedvetenhet och kundintresse

Att vara revisor för ett ledningssystem är verkligen fantastiskt!
En fylld vecka av dialoger med motiverade medarbetare som vill förbättra både kvalitet och sin miljöpåverkan – hos kunder som både har och är på väg till sin certifiering.

I nästa vecka blir det full fokus på miljödiplomering, vilket är en enklare variant av ISO14001 – för mindre verksamheter och event – men en metod att gå från en policy, sin miljöpåverkan till mätbara mål.

Och denna veckan har utvecklamera tagit ytterligare en ställning för vår framtid: att vara del i regionens program för åtgärder inför 2030.
http://klimat2030.se/undertecknare/utvecklamera/