stort tack och glad sommar till alla kunder!

2020 har hittills innehållit toppar och dalar av sällan skådat slag, men ändå:

 • Kund erhållit godkänd certifiering av ISO9001 samt ISO14001.
 • Ytterligare kund erhållit godkänd certifiering av ISO9001 och ISO14001.
 • Kund redo för certifiering av ISO9001, ISO14001 och ISO45001.
 • Ledningens genomgång med kunder.
 • Internrevisioner hos kunder.
 • Externa revisionsuppdrag inom ISO9001, ISO14001, ISO45001, FR2000 samt Miljödiplomering.
 • Projektledning inom PPAP och DMAIC.
 • Bemanning och stöd inom Hälsa & Säkerhet samt Kvalitets- och miljöchef hos kunder.

Tillsammans har ni lyckats bidra till att:

 • 100kr/konsultdag har givit hel finansiering av två byars företagandeprojekt under 2 år framåt, genom Hand-in-Hand.
 • Stolt sponsor till en hockeytjej hos Troja/Ljungbys a-lag samt en hockeykille hos Tidaholms a-lag.
 • Investerad klimatkompensering månadsvis i nordiskt solkraftsprojekt.

PS i september kommer en andra hållbarhetsrapport ske i samband med egna bokslutet. DS