ett rejält tillgängligt verksamhetssystem

Under helgen har skaparglädjen gått loss … och byggt en användarvänlig och mycket tillgänglig version av vårt verksamhetssystem.

Inom två (2) klick på mobiltelefonens startsida eller startsida på PC/surfplatta kommer vi åt:
* snabbregistrering av förbättringsförslag, avvikelse, tillbud eller olycka.
* samtliga formulär eller loggböcker för körjournal, utförda arbeten, statistik osv.
* alla våra kemikaliers säkerhetsdatablad.
* alla våra aktivitetslistor/handlingsplaner, per person eller område.
* alla våra checklistor vid riskbedömningar, nödlägen etc.

Inom tre (3) klick når vi också:
* samtliga rutiner, policys, checklistor etc inom varje enskild process.

Verkar det intressant ? så hör gärna av dig så berättar vi mer !