Krautheim-uppdrag i siffror

Genom förtroende från en svensk kund har ett uppdrag uppstått i Tyskland denna veckan som kan beskrivas på följande sätt.

1 kund – flera länder.

550 anställda- 4 dagar.

1 grupp – 8 helt olika deltagare.

1 metod – 4 bokstäver QRSC
(Quick Response Safety Control).

2 mötestavlor – 5 kvartsmöten per vecka.

5 vägledande A4-verktyg – 1 triangel för säkerhetskultur.

10 riskobservationsrapporter lösta under sex övningstillfällen – 18 förbättringsaktiviteter.

250 som tidigare hinkstorlek för olösta problem – 15 som hinkstorlek för Q4.

8 nykläckta lokala experter – 3 ytterligare grupper innan årsskiftet.

50 i månadspuls av riskobservationer – 1 rapport per medarbetare och år.

Ett kunduppdrag som givit ett starkt avtryck hos kund om hållbart arbetssätt för arbetsmiljö, då återkopplingen av veckan gav en tår.