lyfta fram ordet ”moddra”

Veckans starkaste upplevelse i dessa covidtider är när jag i en verksamhet med starkt övervägande andel kvinnor hör ordet ”faddra”, dvs en erfaren medarbetare introducerar en ny medarbetare genom ett fadderskapsprogram.

Dröm om min förvåning om att det nästan(!) helt och hållet saknas ett motsvarande ord för ”faddra”, som exempelvis ”moddra”. På en handfull webbsidor kan man finna försök till att använda ordet, så därför tar jag chansen och kastar ut ordet i den digitala etern.

Finns fler som är intresserade att lyfta ordet ”moddra”, så kör vi 😉

…modderskapsprogram…vara en modder…???