årets hållbarhetsredovisning publicerad

I samband med ekonomiska bokslutet med brutet år, har idag verksamhetens egna hållbarhetsredovisning publicerats.
Länk till hela rapporten finns både på vår hemsida (https://www.utvecklamera.se/hallbarhet/) samt hos GRI hemsida (globalreporting.org).

Veckan som varit har full av energi med fokusdagar med flera samarbetspartners och veckan som kommer består av granskningar av verksamheter utifrån ISO 9001 och ISO14001.