ett februari ”mä fartt”


Ett fullproppat februari har innehållit flera avslut av klimatberäkningar enligt GHG Protocol och överlämnande av resultat och beslutsfattande underlag till högsta ledningen att kunna agera enligt ”fit for 55”. Dessutom har flera nya klimatberäkningar startats upp hos nya kunder, ISO26000-verifieringar och en handfull andra ISO-revisioner inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Senaste veckan här även inkluderat handledning av en inspirerande heldag med en taggad ledningsgrupp om att utveckla sitt bolag inom arbetsmiljö utifrån SAM, ISO26000 och EcoVadis!

Nästa vecka kommer innehålla FR2000-revision, klimatberäkningar, vägledning inför ISO-certifiiering hos ett byggföretag, handleda ett ledningens genomgång hos en entreprenadfirma samt delta vid ett rundabordssamtal hos SFK

Läs gärna vidare på: https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/sv/program/fit-for-55/

Se gärna vidare om Rundabords – webbinarium om hållbarhet