revisorskit för våren 2020

Folkhälsomyndigheten och vår statschef ber oss att avgränsa oss när vi är sjuka, och undvika större samlingar än 500 personer.

Låt då vidare friska medborgare fortsätta utöva sina arbeten, idrotter etc. så landet kan fortsätta leva! tillsammans med god handhygien och allmän försiktighet.

#låtlandetleva