ena brand-vecka

temat för den gångna veckan är ju självklar – brandsäkerhet!

Den har inletts med tre dagars analyserande och uppföljning av brandskyddsarbete av en revision med ett försäkringsbolag för en större produktionsenhet. Därefter blev det en externrevision av ISO9001+ISO14001 hos ett östgötskt företag som arbetar med släckutrustning och brandsläckare. Till sist blev det en externrevision av en sotare i Närke.

Brandcirkeln är sluten för veckan med andra ord. Bilden visar ett sotarmästarbälte från Sverige, bakom Danmark och till vänster Tyskland.