2020 – året med stor tacksamhet.

2020 har varit en berg- och dalbana på flera sätt.

En summering av året ger stor tacksamhet till alla kunders engagemang och glädje under våra arbetsmöten och att läsa årets kundåterkopplingar värmer i dagens fina julkyla.

Ni har också bidragit till att vi har under året finansiera uppstart och drift av ytterligare två enskilda byars företagsnätverk under två hela år, genom organisationen ”Hand in Hand”.

Under året har det blivit drygt 50-talet revisioner av olika ISO-system, FR2000 och Miljödiplomering, samt drygt en handfull kunder som blivit certifierade inom såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö. Dessutom med ytterligare en handfull kunder som efter årsskiftet kommer kunna certifiera sig för första gången.

Stort tack för allt under vårt märkliga 2020 och välkomna in till ett mer gemensamt 2021.