vår sponsorand = årets vinnare av Änglamarkspriset

Stort grattis till Vågen Zero Waste Butik i Östersund som tilldelats årets Änglamarkspris. Vi på utvecklamera och utvecklamera Jemt är så stolta att vara en av dem som sponsrar detta fantastiska initiativ.

Änglamarkspriset delas varje år ut till ett företag, en organisation eller person som speglar hållbar utveckling och står för värdefulla insatser inom svensk miljö och ekologi. Änglamarkspriset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra personer som gör förtjänstfulla insatser för miljön.

Nedan kan ni läsa juryns fina motivering:

‘Med ett helhjärtat engagemang för att driva frågan om hållbar konsumtion visar vinnarna vägen framåt. Deras verksamhet är ett tydligt exempel hur man kan kombinera en affärsidé med ett viktigt samhällsengagemang. Vinnarna inspirerar med ett outtröttligt driv genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten, ställa höga krav på produkter och agera som en sambandscentral för lokala hållbarhetsinitiativ. Dessutom bidrar de till välgörenhetsorganisationer och visar på ett socialt ansvarstagande.

Vi på Coop är stolta över att tilldela Butik Vågen årets Änglamarkspris. De är ett tydligt exempel på det engagemang, kunskap och ansvarstagande som unga tar, och det vill vi uppmärksamma och stötta.’

Återigen stort grattis från oss på utvecklamera och utvecklamera Jemt!