Klimatberäkna – för att veta…

Vilka beslut vill eller behöver ni ta i er verksamhet för att minska er klimatpåverkan med 55% till 2030?
Med stöd utifrån en väsentlighetsanalys av GHG-protokollets olika scope, tillsammans med den data som ni har tillgänglig, kan vi skapa ett tydligt beslutsunderlag för er verksamhet!

Vårt verktyget är så enkelt uppbyggt, att ni själva kan till stor del eller helt hantera kommande årens beräkningar – i huvudsak utan konsultstöd.
Resultaten vägleder er både kring varför och hur ni kan minska er påverkan samt vilken information ni kan lämna vidare till era kunder för sina beräkningar per produkt eller produktgrupp!
I vårt projektarbete ingår både en beräkningsfil samt en beräkningsrapport, för att uppfylla de principer som GHG Protocol bygger på.

Hjärtligt välkomna att kontakta oss om ni är nyfikna!